• Máy khoan rút lõi bê tông, may khoan rut loi be tong, may khoan rut loi, máy khoan rút lõi, may khoan tu, máy khoan từ
  • Hotline: 0972.888.247

  SẢN PHẨM

 • Máy khoan rút lõi cao cấp Cayken DK-250/2

  Giá bán : 16.290.000 vnđ
 • Máy khoan từ chất lượng cao Cayken SCY-50HD

  Giá bán : 11.890.000 vnđ
 • Máy khoan rút lõi bê tông DrillFast DF-205

  Giá bán : 4.990.000 vnđ
 • Máy khoan rút lõi chất lượng cao Cayken SCY-2550BC

  Giá bán : 12.990.000 vnđ
 • Máy khoan từ Oubao OB-23E đa năng điều chỉnh tốc độ

  Giá bán : 6.790.000 vnđ
 • Máy khoan từ Oubao OB-16E bảo hành 6 tháng

  Giá bán : 4.590.000 vnđ
 • Máy khoan từ Cayken SCY-50HD bảo hành 12 tháng

  Giá bán : 11.890.000 vnđ
 • Máy khoan từ Oubao OB-5000E công suất lớn điều chỉnh tốc độ

  Giá bán : 7.990.000 vnđ
 • Máy khoan rút lõi đường kính 205mm Oubao OB-205

  Giá bán : 4.790.000 vnđ
 • Khẩu nối dài mũi rút lõi 50cm

  Giá bán : 249.000 vnđ
 • Khẩu Nối Dài Mũi Khoan Rút Lõi 40cm

  Giá bán : 209.000 vnđ
 • Máy khoan từ Cayken SCY-98HD

  Giá bán : 16.890.000 vnđ
 • Máy khoan từ Cayken SCY-68HD

  Giá bán : 13.990.000 vnđ
 • Máy khoan từ Cayken SCY-42HD

  Giá bán : 10.349.000 vnđ
 • Máy khoan rút lõi cao cấp Cayken SCY-18/2EBM

  Giá bán : 5.049.000 vnđ
 • Máy khoan rút lõi chất lượng cao 235mm Cayken OND-923E

  Giá bán : 9.849.000 vnđ
 • Máy khoan rút lõi đường kính 355mm Oubao OB-355

  Giá bán : 10.660.000 vnđ
 • Máy khoan rút lõi đường kính 255mm OB-255

  Giá bán : 6.590.000 vnđ
 • Máy khoan rút lõi Oubao 305mm OB-305

  Giá bán : 9.639.000 vnđ
 • Máy khoan rút lõi bê tông Oubao OB-132

  Giá bán : 3.549.000 vnđ
 • Máy khoan từ Cayken SCY-32HD

  Giá bán : 9.290.000 vnđ
 • Máy khoan từ Cayken KCY-28DM

  Giá bán : 9.990.000 vnđ
 • Máy Xoa Tường RUTE MOD 390

  Giá bán : 4.049.000 vnđ
 • Máy khoan từ Cayken KCY 100 3WDO

  Giá bán : 27.490.000 vnđ
 • Máy khoan từ Cayken KCY-38DM

  Giá bán : 12.490.000 vnđ
 • Máy khoan rút lõi Cayken SCY-26/3EBM

  Giá bán : 5.449.000 vnđ
 • Máy khoan rút lõi bê tông Cayken SCY-2550B

  Giá bán : 12.490.000 vnđ
 • Máy khoan rút lõi Cayken SCY-2050

  Giá bán : 9.149.000 vnđ
 • TOP